Hirám koporsója

Szabadkőművesek…

A Krisztusát azoknak az akasztani való bolondoknak! Éppen csak egy újabb törvénytelen betyárbanda hiányzott neki. Bár még soha nem találkozott velük, de mégis úgy remélte ártalmatlanok, hiszen csak politikai és vallási nézetkülönbségeik vannak a legfőbb hatalmasságokkal. No, éppen ez a két dolog volt, amelyek iránt ő semmiféle érdeklődést nem mutatott. Korábban persze egészen más titkos egyletekkel hozta össze a sors. Olyanokkal, akik, bölcseletek spektálása helyett torkokat metszenek vagy koponyákat zúznak össze és úgy mártogatják az embervérbe a kést, mint emezek a tintába a tollat.

Hirám mester építette Jeruzsálem templomát, és fektette le alapjait valami titokzatosnak, amit úgy hívnak: szabadkőművesség.

Évezredekkel később, a 19. század derekán Pest-Buda egyik dohos pincéjében őriznek egy titokzatos ládát, amelyet “Hirám koporsójának” neveznek, és erőszakkal lehetetlen hozzáférni tartalmához. Zárját egy olyan rejtvény megoldása nyitja, amely a szóbeszéd szerint, magának az ördögnek elméjében fogant. Amikor pedig az ifjú Ferenc József császár hajtóvadászatot indít a szabadkőművesek ellen, mindennél sürgősebbé válik a láda felnyitása.

Fenyvessy Márton, az 1848–1849-es honvédsereg egykori őrnagya, a titkosírások, a rejtjelezés és a katonai kémkedés szakértője vállalja, hogy alámerül az ősi tudományok, a szabadkőműves szimbolika, a mágia és okkultizmus mélyére, hogy tulajdon lelkét kínálja fel cserébe Hirám koporsójának kulcsáért.